Vår hållbarhetsresa

null

Vi strävar efter mer än att skapa den perfekta hudvården. Vi är medvetna om att vår verksamhet har påverkan på planeten och levande varelser, och vi tar ansvar för våra handlingar. Som alltid inleder vi med forskning och delar öppet med oss av fakta. 

Vår påverkansrapport inom ESG (environmental, social and governance) dokumenterar våra mätningar för utsläpp av växthusgaser, förpackningar, mångfald, jämställdhet och inkludering samt de anställdas välbefinnande. Dessa resultat belyser de områden som kräver vår uppmärksamhet och handling.

LÄS VÅR PÅVERKANSRAPPORT

Här är en överblick av vad vi har på gång hittills:

Minskning av växthusgaser och kompensation av koldioxidutsläpp

Efter att ha slutfört vår första inventering 2022 arbetar vi aktivt med att sätta upp mål för minskning av växthusgaser och bygger omfattande planer kring dem. Målet är att presentera vår plan i vår kommande ESG påverkansrapport. Sanningen är den att vi inte kan kompensera oss ur klimatförändringarna. Även om vår fokus ligger på betydelsefulla utsläppsminskningar, tillåter Cloverly oss att göra en positiv påverkan redan nu genom kompensation. Vi kompenserar växthusgasutsläpp från transporten av varje order som läggs via våra webbplatser i USA, Australien och EU. Utöver det har vi planterat över 7500 träd för att bidra till att kompensera utsläpp från anställdas flygresor.

VÅRA KOMPENSATIONSPROJEKT
null

Förpackning

I Europa är allt vårt pappersmaterial för frakt tillverkat av FSC-certifierat papper och är fullt återvinningsbart. Vi har redan börjat använda återvunnen plast i våra förpackningar och fortsätter att göra förbättringar. Här är våra mål: + Övergå till FSC-certifierat papper från hållbart skötta skogar för alla enskilda pappersproduktkartonger före 2025 + Minska användningen av ny plast i vår förpackning med 50% före 2026* + Uppnå 50% återvunnet material i vår plastförpackning före 2027** + Se till att 75% av våra plastflaskor är konstruerade för återvinning före 2030 *Jämfört med vår utgångspunkt 2021. **Baserat på vikt över hela vår produktlinje.

null

Transport

Sjöfart prioriteras före flygtransporter för att frakta våra produkter. Vi uppmanar våra anställda att välja tåg istället för flyg för tjänsteresor inom Europa när det är möjligt. Vi kompenserar helt kostnaden för kollektivtrafik, och vi tillhandahåller cyklar som våra anställda kan använda. För att minska våra utsläpp av växthusgaser påbörjar vi en lokal anpassning av vår leveranskedja och utforskar andra leveransalternativ. + Under 2022 inledde vi ett samarbete med Cycloon i Nederländerna för att använda cykelbud till leveranser i större städer. + Under 2023 öppnade vi ett nytt lager i Tyskland för att minska avståndet som våra beställningar behöver resa till våra tyska och österrikiska kunder och för att minska våra växthusgasutsläpp.

null

Social Hållbarhet

Vi skulle inte vara där vi är idag utan det hårda arbetet från våra anställda och stödet från våra samhällen. Genom att främja en inkluderande arbetsplats strävar vi efter att skapa en miljö där alla trivs, har möjlighet att växa, bidra och uppnå framgång inom vår organisation. Våra höjdpunkter fram tills nu: + År 2022 möjliggjorde vi olika volontäraktiviteter för våra anställda, vilket ledde till att över 650 timmar spenderades på att hjälpa samhällen över hela Europa och USA. + Alla våra anställda inom EU har tilldelats en specifik utbildningsbudget för att främja sin karriärutveckling. + I USA är "On the Rise"-programmet ett ettårigt projekt utformat för att stödja och förstärka rösterna från 10 influencers som skapar content kring melaninrik hud. + Vi brinner för att ge tillbaka till våra samhällen. Under 2022 donerade vi till 7 olika organisationer som stödjer DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) insatser för mångfald, inkludering och hållbara initiativ.

Hållbarhet är en resa som engagerar oss. Vänligen dela dina tankar eller frågor med vårt kundserviceteam. Följ oss på våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad om våra senaste initiativ kring hållbarhet.