Allmänna villkor Paula's Choice Europe BV

Din användning av denna webbplats (även "Hemsidan") utgör ditt samtycke till att följa följande villkor ("Avtal"). ‌Dessa allmänna villkor gäller för din användning av denna webbplats, för varje beställning du gör, för varje köp du gör via denna webbplats och för varje avtal som ingås mellan dig och Paula's Choice Europe B.V. ("Paula's Choice").

Immateriella rättigheter

Denna webbplats och allt material som finns på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, text, fotografier, design, ikoner och illustrationer, förutom de som redan omfattas av befintlig upphovsrätt och immateriell egendomsskydd, tillhör Paula's Choice, Inc. och/eller dess ägare eller dotterbolag. ‌För att reproducera, återpublicera, modifiera, ladda upp, posta, överföra, distribuera eller offentligt visa material från denna webbplats behöver du skriftligt tillstånd från Paula's Choice Inc. och Paula's Choice. De varumärken och logotyper som används och visas på denna webbplats är varumärken som tillhör Paula's Choice Inc. och andra. Ingenting som finns på webbplatsen ska tolkas som att det ger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från ägaren av varumärket. ‌Användare får se och ladda ner material från denna webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk, och ett sådant tillstånd anses vara tillräckligt med hänsyn till detta avtal. Paula's Choice Inc. kommer aggressivt att upprätthålla sina immateriella rättigheter till den fulla omfattningen av lagen. ‌Alla rättigheter som inte uttryckligen garanteras häri är reserverade av Paula's Choice Inc. eller Paula's Choice, beroende på fallet.

Friskrivningsklausul gällande produkter/rådgivning

Denna webbplats erbjuder inte medicinsk rådgivning eller försök att diagnostisera eller behandla något hudproblem eller hudtillstånd. ‌Om du har ett medicinskt problem med din hud, vänligen boka tid för att träffa en läkare eller hudläkare i ditt område. Alla produkter ska användas enligt anvisningarna på produktförpackningen eller på denna webbplats. Avbryt användandet av en produkt som orsakar irritation (rodnad, klåda, sveda, fjällning, ömhet eller andra symtom). Om du är missnöjd med någon produkt, vänligen meddela oss detta så snart som möjligt. För mer information, se vår returpolicy, som är en integrerad del av dessa villkor.
Informationen som tillhandahålls på denna webbplats eller av detta företag ersätter inte en personlig konsultation med en hudläkare eller med din läkare, och bör inte ses som individuell medicinsk rådgivning.

Friskrivningsklausul gällande information/rekommendationer

Syftet med denna webbplats är att presentera författarens idéer och uppfattningar om marknadsföring, försäljning och användning av kosmetika. Författarens enda syfte är att presentera konsumentinformation och råd angående köp av smink och hudvårdsprodukter. Informationen och rekommendationerna som presenteras återspeglar strikt författarens åsikter, uppfattningar och kunskaper om det aktuella ämnet och de nämnda produkterna. Vissa personer kan uppnå goda resultat med en produkt som inte rekommenderas eller ens nämns på denna webbplats, eller så kan de föredra en hudvårdsrutin som Paula Begoun har recenserat negativt. ‌Det är allas obestridliga rätt att bedöma produkter utifrån sina egna kriterier och att inte hålla med författaren.

Notera, eftersom allas hud kan och förmodligen kommer att reagera på en yttre stimulans vid något tillfälle, kan vilken produkt som helst orsaka en negativ reaktion på huden vid ett eller annat tillfälle. ‌Om du utvecklar känslighet av en kosmetisk produkt, avsluta omedelbart användandet och kontakta din läkare. Om du behöver medicinsk rådgivning om din hud, kontakta en läkare eller en hudläkare.

‌Friskrivningsklausul gällande garanti

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Produkterna som säljs via webbplatsen säljs "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

‌I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, frånsäger sig Paula's Choice alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, äganderätt, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål. Paula's Choice garanterar eller representerar inte att innehållet på webbplatsen, vare sig det har utarbetats av Paula's Choice Inc., Paula's Choice eller av tredje part, är korrekt eller tillförlitligt, att webbplatsen kommer att vara fri från fel eller virus eller att din tillgång till och användningen av webbplatsen kommer att vara oavbruten eller säker. Du förstår att alla garantier som tillhandahålls i samband med tredje parts produkter som beskrivs på webbplatsen tillhandahålls enbart av tredje part och inte av Paula's Choice eller av Paula's Choice Inc. Din enda åtgärd mot missnöje med webbplatsen är att sluta använda webbplatsen. Du bekräftar genom din användning av webbplatsen att din användning av webbplatsen sker på egen risk. Paula's Choice ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, oförutsedda, följdskador, särskilda, bestraffande eller andra skador, vare sig i kontrakt, vårdslöshet, strikt ansvar eller någon annan teori i samband med webbplatsen, dess innehåll eller de sålda produkterna, även om det har informerats om möjligheten till sådana skador. Under inga omständigheter ska Paula's Choices ansvar gentemot en användare överstiga det belopp som användaren betalat för att få tillgång till webbplatsen eller för köp av produkter som säljs på webbplatsen.

Inget godkännande

I vissa fall representerar innehållet på webbplatsen synpunkter från användare av webbplatsen. Paula's Choice eller Paula's Choice Inc. stöder inte sådana åsikter.

Ogiltigt vid förbud

Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen, är inte alla produkter som diskuteras eller säljs på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller i alla geografiska platser eller jurisdiktioner. Paula's Choice erbjuder och säljer endast produkter till invånare i EU-länder och skickar endast till adresser inom EU. Paula's Choice förbehåller sig vidare uttryckligen rätten att, efter eget gottfinnande, begränsa tillgängligheten till webbplatsen och/eller leveransen och mängden av produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion som företaget önskar. ‌Alla erbjudanden för någon produkt som görs i anslutning till webbplatsen är ogiltiga där det är förbjudet. Användning av denna webbplats är obehörig i någon jurisdiktion (1) som inte ger full effekt åt alla bestämmelser i detta avtal, (2) där hela eller delar av denna webbplats kan bryta mot juridiska krav.

Uppförandekod

Du samtycker till att inte:

  • ‌begränsa eller hindra andra användare från att använda och ta del av webbplatsen och tjänsterna;
  • Överföring av olaglig, bedräglig, hotfull, kränkande, ärekränkande, obscen eller på annat sätt oacceptabel eller skadlig information eller material, eller någon information eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryta mot någon lag;
  • sända all form av information eller programvara som innehåller virus, mask, trojansk häst eller annan skadlig eller störande komponent;
  • överföra material i strid med annan parts immateriella rättigheter;
  • använda webbplatsen för kommersiella eller olagliga ändamål; eller
  • modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, dekonstruera, dekompilera eller demontera någon del av webbplatsen.

Skadeersättning

Du åtar dig att skadeståndsfritt hålla Paula's Choice skadeslös från och mot alla och enstaka anspråk, skador, kostnader eller andra utgifter, inklusive alla rimliga advokatkostnader som uppstår vid skiljeförfarande, vid varje rättegång eller överklagande som uppstår direkt eller indirekt på grund av eller från ditt avtalsbrott (inklusive din överträdelse av Code of Conduct) och / eller på grund av dina andra aktiviteter i samband med webbplatsen. Detta avsnitt kommer att fortsätta efter uppsägning av detta avtal oavsett anledning.

Köp

Om du vill köpa produkter som beskrivs på webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa uppgifter, inklusive men inte begränsat till kreditkorts- eller annan betalningsinformation. Du förstår att all sådan information kommer att behandlas konfidentiellt av Paula's Choice. ‌Du samtycker till att all sådan information som du tillhandahåller kommer att vara korrekt, fullständig och aktuell. Du samtycker till att betala alla avgifter som uppstår till följd av användare av ditt konto och kreditkort eller annat betalningsmedel till de priser som gäller när sådana avgifter uppstår. Du kommer också att vara ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter eller tullar (med undantag av moms) i samband med dina köp. Priserna som visas på webbplatsen är i euro och är inklusive moms.

Ångerrätt

Ditt rätt att häva ett avtal om försäljning av produkter, ingånget via denna webbplats, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter och all implementering därav i nationell lagstiftning, kan endast utövas under följande villkor:

  • du måste meddela Paula’s Choice via e-post eller brev inom 14 dagar efter att du har mottagit paketet med produkter, och ange att du vill utnyttja denna rätt;
  • Efter att du har skickat meddelandet som nämns i punkt 1 måste du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar, återsända paketet till den adress som Paula's Choice anger i instruktionerna du har fått från Paula's Choice via e-post efter att ditt meddelande har bearbetats;
  • Efter att Paula's Choice har mottagit meddelandet om att häva köpet kommer Paula's Choice att återbetala köpeskillingen inom 14 dagar, inklusive standardporto och exklusive eventuella tillämpliga skatter och tullar andra än moms.

Vänligen se nedan och på vår retur- och bytessida för de regler som gäller när paket har öppnats och för alla andra situationer.

‌Retur av öppnade produkter

‌Utöver det föregående avsnittet om att returnera oöppnade produkter, om du inte är nöjd med en Paula’s Choice-produkt som har öppnats, kan du även returnera den produkten (på egen bekostnad). Observera att enligt denna ‌Returpolicy‌ kanske du inte får en (full) återbetalning i fall där produkten har använts utöver vad som anses rimligt för att testa produkten. Till exempel en produkt som är tom eller nästan tom. Detta gäller även en produkt som har skadats efter att du fått den. ‌Se vår ‌Retur- och bytespolicy‌ för instruktioner om hur du returnerar en produkt som öppnats.

Returer

Observera att vi erbjuder prover på nästan alla Paula's Choice-produkter till en liten avgift så att du kan prova innan du köper.
På Paula’s Choice SE står vi bakom varje produkt vi säljer.
Om du av någon anledning inte är nöjd med din Paula's Choice-produkt kan du returnera den till oss inom 60 dagar från inköpsdatumet så kommer vi att utfärda full återbetalning (exklusive fraktkostnader).

Det snabbaste sättet att behandla din retur:
Kontakta oss först via e-post på info@paulaschoice-eu.com innan du returnerar en produkt eller ett paket.
    a. Vänligen ange ditt ordernummer     b. Ange orsaken till returen så att vi kan förbättra vår service och produktkvalitet‌     Slutligen, returnera dina produkter i originalförpackningen och bifoga fakturan och/eller följesedeln.

Dina brev, frågor och kommentarer

Du bekräftar och samtycker till att, genom att skicka dina frågor till Paula Begoun, Paula's Choice och/eller Paula's Choice Inc., antingen skriftligen eller via e-post, ger du Paula Begoun, Paula's Choice och Paula's Choice Inc. utan kostnad en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, universell rätt och licens att länka till, använda, reproducera, överföra, modifiera, anpassa, publicera, visa, distribuera, översätta och sublicensera sådant material (helt eller delvis) och/eller att införliva det i andra verk i någon form, media eller teknik som nu är känd eller utvecklas hädanefter under hela upphovsrätten som kan finnas i sådant material. Vidare, genom att skicka innehåll till Paula Begoun, Paula's Choice eller Paula's Choice Inc., intygar och garanterar du att du har befogenhet att bevilja sådana rättigheter och att det innehåll du skickar inte kommer att kränka några rättigheter hos någon tredje part, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och sekretessrättigheter.

Användning av lösenord

Användning av något lösenordsskyddat område på webbplatsen är begränsat till den person som har fått tillstånd och ett lösenord för att komma in i ett sådant område ("Auktoriserad part"). Lösenordet får inte delas med andra, och den behöriga parten är ansvarig för alla skador som Paula's Choice lider till följd av att lösenordet delas med andra.

Ändringar

Paula's Choice ska ha rätt att när som helst (a) ändra villkoren i detta avtal, (b) ändra webbplatsen, inklusive att upphöra eller inaktivera innehåll eller funktioner på webbplatsen, begränsa öppettiderna eller begränsa mängden tillåten användning, eller (c) ändra eventuella avgifter eller kostnader för användning av webbplatsen, inklusive att införa nya eller ökade avgifter eller kostnader för användningen av webbplatsen eller andra relaterade tjänster eller funktioner därav. Detta avtal kan ändras av Paula's Choice när som helst genom att Paula's Choice publicerar de ändrade villkoren på denna webbplats, och din fortsatta användning av webbplatsen därefter ska anses vara accepterande av dessa ändrade villkor.

Diverse

Du samtycker till att detta avtal ingås i Nederländerna och ska styras och tolkas i enlighet med nederländsk lag, exklusive dess lagval. Varje part i detta avtal underkastar sig exklusiv jurisdiktion av domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, och avstår från alla jurisdiktionella, forum, obekväma forum eller andra invändningar mot sådana domstolar. ‌I alla åtgärder för att upprätthålla detta avtal kommer den rådande parten att ha rätt till kostnader och advokatarvoden. I händelse av att någon av bestämmelserna i detta avtal av en domstol eller annan instans eller behörig jurisdiktion bedöms vara omöjlig att verkställa, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning, så att detta avtal i övrigt förblir fullt giltigt och kan verkställas. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna härtill avseende ämnet häri, och alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal som finns mellan parterna härtill upphävs uttryckligen. Ingen eftergift av något brott eller avtalsbrott som gjorts av någon av parterna enligt detta avtal ska anses utgöra en eftergift av något föregående eller efterföljande brott eller avtalsbrott. Varje rubrik, text eller paragraftitel som finns i detta avtal är endast insatt av praktiska skäl och definierar eller förklarar inte på något sätt någon paragraf eller bestämmelse häri.

Europeiska kommissionen har en plattform för onlinetvistlösning (ODR) som kan nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är redo att delta i ett rättsligt förfarande för tvistlösning inför ett konsumenttvistlösningsorgan.